Welkom op Brede School - Hoograven

 
Al sinds 1998 wordt in Utrecht actief gewerkt aan Brede Scholen. Op een Brede School krijgen kinderen van 0-12 jaar een breed inhoudelijk aanbod van onderwijs, cultuur, sport, welzijn, techniek en natuur. Brede Scholen vergroten door de inhoudelijke verbinding van al dit aanbod de ontwikkelingskansen van kinderen.
In Hoograven Zuid werken als kernpartners basisschool De Ariënsschool, Da Costaschool Hoograven, De Hoge Raven en Portes met onder meer peutercentrum de Vliegende Beestenboel, kinderopvangorganisaties KMN Kind en Co, Ludens en de gemeente Utrecht samen aan Brede School Hoograven Zuid.
In Hoograven Noord werken als kernpartners basisschool De Blauwe Aventurijn (voorheen J.W. van de Meeneschool), Sint Jan de Doperschool en Portes met onder meer peutercentrum Puk, kinderopvangorganisatie, Ludens en de gemeente Utrecht samen aan de Brede School Hoograven Noord.
Samen met veel andere partners wordt gewerkt aan een breed en gevarieerd programma onder en na schooltijd zodat alle kinderen in Hoograven de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in de Brede School.vormgeving & realisatie vandermeer visuele communicatie